TP. HCM hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Mới đây, Ủy ban nhân dân TP. HCM đã ban hành quyết định 4830/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.Phê duyệt kèm theo quyết định này là 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, người có nhu cầu đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) lần đầu phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

Hồ sơ đất đai:

- Bản chính Đơn Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu cây lâu năm…;

- Bản chính sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

Hồ sơ thuế:

- Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ;

- Bản chính tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) (nếu có);

- Bản chính văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai;
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (nếu có).

Sau khi có đủ các giấy tờ nêu trên, người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
TP. HCM hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu TP. HCM hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on November 20, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.