Nghĩa vụ quân sự 2020: Ưu tiên gọi nhập ngũ người tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ngày 26/10/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 98/CT-BQP.

Theo Chỉ thị này, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định, hướng dẫn thi hành Luật; những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân), góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; đồng thời, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa.


Hằng năm, đã tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tổ chức biên chế của các đơn vị và quân số thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa thường xuyên, sâu rộng; sự phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ.

Một số, cơ quan quân sự thực hiện quy trình tuyển quân cứng nhắc, hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, cán bộ làm công tác tuyển quân thực hiện chưa đúng quy trình, quy định, có biểu hiện tiêu cực.

Chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương hạn chế, tỷ lệ bù đổi nhiều. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện NVQS, gây bức xúc trong dư luận.

Một số đơn vị nhận quân hiệp đồng với địa phương, thâm nhập hồ sơ chưa chặt chẽ; chất lượng đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới ở một số đơn vị còn hạn chế; nắm, quản lý tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chiên sĩ mới chưa tốt, còn để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Chính vì vậy, thời gian tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo phải nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở để phân bố chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trong suốt thời gian tuyển quân, các đơn vị quân đội phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; động viên công dân trong độ tuổi tự giác lên đường nhập ngũ…
Nghĩa vụ quân sự 2020: Ưu tiên gọi nhập ngũ người tốt nghiệp cao đẳng, đại học Nghĩa vụ quân sự 2020: Ưu tiên gọi nhập ngũ người tốt nghiệp cao đẳng, đại học Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on November 06, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.