Những thứ không được sử dụng trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020

Trước khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 công dân không được sử dụng một số chất kích thích.


Khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phải xuất trình lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Giấy chứng minh nhân dân.  Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có) để giao cho Hội đồng khám sức khỏe hoặc Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngoài quy định trên, công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không uống rượu, bia hoặc dùng chất kích thích.

- Chấp hành nội quy khu vực khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe.

- Cấm các hành vi lợi dụng việc khám sức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm các nội dung sau đây:

Khám về thể lực: khám lâm sàng các chuyên khoa theo các chỉ tiêu quy định tại Mục II, Mẫu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Trong quá trình khám, trường hợp công dân được khám có một trong các chuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6 thì người khám chuyên khoa đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định việc có tiếp tục khám các chuyên khoa khác.

Trường hợp cần xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho kết luận sức khỏe theo Yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm phát hiện ma túy.

Phân loại sức khỏe theo các quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Quy trình khám sức khỏe như sau:

- Lập danh sách các đối tượng là công dân thuộc diện được gọi nhập ngũ đã qua sơ tuyển sức khỏe trên địa bàn được giao quản lý.

- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe.

- Tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung theo quy định.

- Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS đối với các trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ hằng năm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Hoàn chỉnh phiếu sức khỏe.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.


Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Những thứ không được sử dụng trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Những thứ không được sử dụng trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on October 08, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.