Nghĩa vụ quân sự 2020: Thủ tục xin xuất ngũ trước thời hạn như thế nào?

Để được xuất ngũ trước thời hạn, hạ sĩ quan và binh sĩ phải thỏa mãn một số các điều kiện theo quy định của pháp luật.Về điều kiện xuất ngũ trước thời hạn Nghĩa vụ quân sự 2020 mời bạn thạm khảo tại đây: Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn

Về hồ sơ xin xuất ngũ trước thời hạn thì áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 297/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân.

Đối với trường hợp trường hợp tại ngũ trên 1 tháng, hồ sơ xuất ngũ bao gồm các loại giấy tờ tương tự như trường hợp xuất ngũ đúng hạn như:

- Lý lịch nghĩa vụ quân sự

- Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- Phiếu quân nhân

- Nhận xét quá trình công tác

- Quyết định xuất ngũ: 05 bản
   
- Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Và kèm theo một trong các loại giấy tờ dưới đây:
- Biên bản giám định sức khỏe của hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4, Thông tư 279/2017/TT-BQP.

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã và ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy đinh tại điểm b, c, khoản 3, Điều 4, Thông tư 279/2017/TT-BQP.

- Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại điểm d, khoản 3, điều 4, Thông tư 279/2017/TT-BQP.

Đối với trường hợp tại ngũ dưới 1 tháng, chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về địa phương cấp huyện nơi giao quân theo quy định.

Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Nghĩa vụ quân sự 2020: Thủ tục xin xuất ngũ trước thời hạn như thế nào? Nghĩa vụ quân sự 2020: Thủ tục xin xuất ngũ trước thời hạn như thế nào? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on October 10, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.