Nghĩa vụ quân sự 2020: Học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Theo luật nghĩa vụ quận sự, người đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính, trình độ cao đẳng hệ chính quy sẽ đực tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Luật Nghĩa vụ quân sự quy định, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó, nguyên tắc tuyển quân là chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng... để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực.

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự quy định các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gồm có:
Thứ nhất, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Thứ 2, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Thứ 3, một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

Thứ 4, có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.Thứ 5, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

Thứ 6, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Thứ 7, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Theo quy định trên, trường hợp nam công dân đang học tập tại trường cao đẳng, đại học thì chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. 


Một khóa học tập trung được giải thích theo Thông tư liên tịch số 13/2013/ TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục - Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

- Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.


- Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Như vậy trong trường hợp bạn học hệ cao đẳng của trường đại học này và sau khi tốt nghiệp cao đẳng bạn trúng tuyển vào trường đại học thì thời gian học liên thông đại học của bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trường hợp bạn học liên thông đại học tại trường nhưng bị gián đoạn, không liên tục thì bạn sẽ không thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.


Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Nghĩa vụ quân sự 2020: Học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Nghĩa vụ quân sự 2020: Học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on September 02, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.