Nghỉ việc đi đăng ký, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 được trả tiền thế nào?

Khi đủ độ tuổi để đăng ký nghĩa vụ quân sự, nam công dân có thể đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú hoặc các cơ quan quy định để thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự.


Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định, Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi, về.

Trường hợp công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự

Công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị được hưởng chế độ chính sách như sau:

Trường hợp công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ:

- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Trong thời gian đăng ký, khám sức khỏe

Việc thực hiện chi trả theo nguyên tắc: Thời gian đi, về và thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 giờ trở lên trong ngày được tính cả ngày; dưới 4 giờ trở xuống tính 1/2 ngày.

Trách nhiệm chi trả như sau:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả đối với công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện đối với công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả đối với công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Nghỉ việc đi đăng ký, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 được trả tiền thế nào? Nghỉ việc đi đăng ký, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 được trả tiền thế nào? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on September 20, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.