Học trung cấp có được hoãn nghĩa vụ quân sự 2020 không?

Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.


Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi nhập ngũ như sau: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; với những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Được biết, trước năm 2016, với trường hợp học trung cấp sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do Luật Nghĩa vụ quân sự 2005 cho phép người đang học trung cấp chuyên nghiệp được hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, từ năm 2016, khi Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực thì chỉ được hoãn nghĩa vụ quân sự với những trường hợp:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.

Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo như căn cứ trên thì đối với trường hợp đào tạo trình độ trung cấp không thuộc trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học nên sẽ không nằm trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2020.


Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Học trung cấp có được hoãn nghĩa vụ quân sự 2020 không? Học trung cấp có được hoãn nghĩa vụ quân sự 2020 không? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on September 12, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.