Trường quốc tế là gì?

Dù đã có rất nhiều các ngôi trường quốc tế được thành lập và được giới thiệu là một môi trường học tập tiên tiến, hiện đại với mức học phí cao ngất, nhưng trong các văn bản pháp luật hiện nay, không hề có quy định nào về trường quốc tế. Theo đó, cũng không có tiêu chuẩn cụ thể nào cho những ngôi trường này.

Theo Điều 48 của Luật Giáo dục hiện hành, có 3 loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ nhất, trường công lập: Là loại hình nhà trường do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Thứ hai, trường dân lập: Do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

Thứ ba, trường tư thục: Do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí bằng vốn ngoài ngân sách.

Theo đó, nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Nhà nước tạo điều kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Từ 1/7/2020, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực cũng quy định 3 loại hình nhà trường tương tự như trên.


Hiện nay, các trường quốc tế hầu như được hoạt động dưới mô hình là các trường tư thục. Những trường này được gắn thêm tên “quốc tế” do có yếu tố nước ngoài; thường là có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài, hoặc cả hai.

Từ “quốc tế” chỉ được gắn vào tên trường như một tên riêng, nhằm thu hút tuyển sinh và khẳng định đẳng cấp của trường.
Trường quốc tế là gì? Trường quốc tế là gì? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on August 08, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.