Trường hợp được xem là hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất

Theo Luật nghĩa vụ quân sự, có 5 trường hợp công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.Ai được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ thời bình? Đó là câu hỏi rất nhiều bạn đặt ra. Nhất là các bạn mới tốt nghiệp đại học, cầm trong tay chứng chỉ giáo dục quốc phòng với thắc mắc: Chứng chỉ giáo dục quốc phòng có được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự không?

Luật Nghĩa vụ quân sự có quy định một số trường hợp được xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Có 5 trường hợp công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.
Thứ nhất, dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực.

Thứ 2, hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.

Thứ 3, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị.

Thứ 4, thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ 5, công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.Như vậy, chứng chỉ giáo dục quốc phòng chỉ là điều kiện để các sinh viên có thể tốt nghiệp, không được coi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ và độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, sau khi đã hoàn thành khóa học, người đã tốt nghiệp đại học được gọi nhập ngũ nếu không thuộc các đối tượng trên.

Theo Luật nghĩa vụ quân sự, tương ứng với 1 đợt gọi nghĩa vụ quân sự cho năm 2020 vào tháng 2 hoặc tháng 3/2019, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bắt đầu từ 1/11 đến hết 31/12/2019. 


Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và quy định thời gian này cũng áp dụng cho việc gọi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Trường hợp được xem là hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất Trường hợp được xem là hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on August 28, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.