Nghĩa vụ quân sự 2020 đi mấy năm?

Nghĩa vụ quân sự 2020 đi mấy năm, đó là câu hỏi được nhiều bạn trẻ đang trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự đặt ra nhất.


Luật nghĩa vụ quân sự 2020 đi bao lâu

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, đợt tuyển quân cho đợt nghĩa vụ quân sự năm 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 là thời gian gọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi khám sức khỏe. Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được gửi đến công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

Ngay sau khi có kết quả khám sức khỏe, công dân sẽ được gọi nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ được gọi lần thứ hai. 

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2020 của hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời bình là 24 tháng. 


Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2020 có thể kéo dài thêm tối đa 6 tháng trong các trường hợp để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Đi nghĩa vụ quân sự có tính đóng bảo hiểm xã hội không?

Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định:


Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.


Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ).

Trường hợp, sau khi xuất ngũ mà được thanh toán tiền BHXH một lần thì khoảng thời gian đó không được cộng vào thời gian tham gia BHXH.

Sau khi xuất ngũ mà không hưởng trợ cấp BHXH một lần thì thời gian đóng BHXH được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Nghĩa vụ quân sự 2020 đi mấy năm? Nghĩa vụ quân sự 2020 đi mấy năm? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on August 22, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.