Học xong đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.


Luật Nghĩa vụ quân sự có quy định, những công dân đang được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Và độ tuổi hết nghĩa vụ quân sự đối với những công dân này là hết 27 tuổi.

Công dân sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ điều kiện về sức khỏe và độ tuổi như trên.

Ngoài ra, các trường hợp công dân được miễn gọi nhập ngũ bao gồm:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.


Để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mời bạn tham khảo: 
Học xong đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Học xong đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on August 26, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.