Người đồng tính được bố trí buồng giam riêng

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hình sự 2019 với nhiều thay đổi lớn trong công tác thi hành án.

Người đồng tính được bố trí buồng giam riêng

Trước đây, Luật Thi hành án hình sự 2010 quy định có 6 đối tượng được giam giữ riêng.

Các đối tượng đó gồm: Phạm nhân nữ; Phạm nhân là người chưa thành niên; Phạm nhân là người nước ngoài; Phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; Phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam.

Từ ngày 1/1/2020, Luật mới đã bổ sung thêm 2 đối tượng có thể được bố trí giam giữ riêng: Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân; Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính.

Như vậy, theo quy định mới thì có tổng cộng 8 đối tượng có thể được giam giữ riêng.
Được nhận tiền qua đường bưu điện

Theo quy định tại Điều 51 Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi vào không quá 2 lần trong một tháng bằng đường bưu chính.

Trại giam, trại tạm giam, … có trách nhiệm tiếp nhận, bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm.

Trước đây, phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân.

Riêng đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện quản lý và không được sử dụng tiền mà chỉ sử dụng sổ lưu ký để mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác.Thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại

Quy định này nhằm thống nhất với Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Theo đó, khi nhận được quyết định thi hành án, pháp nhân thương mại phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm của mình và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh.

Trong đó, hồ sơ thi hành án với pháp nhân thương mại gồm:

- Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

- Quyết định thi hành án

- Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại

- Văn bản yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án với pháp nhân thương mại

- Thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước gửi đến cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và việc chấp hành của pháp nhân thương mại

- Báo cáo của pháp nhan thương mại về việc chấp hành án

- Tài liệu công bố thông tin về thi hành án
- Biên bản thi hành án

- Tài liệu cưỡng chế thi hành án (nếu có)

- Tài liệu khác có liên quan
Người đồng tính được bố trí buồng giam riêng Người đồng tính được bố trí buồng giam riêng Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on July 05, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.