Học phí trường đại học công sẽ tăng tới 3,5 lần?

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học (luật Giáo dục đại học sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã đi vào thực tế từ ngày 1/7/2019.


Một trong những điều chỉnh quan trọng Luật này là mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Theo đó, các trường thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này.

Với người học, nội dung tác động nhiều nhất chính là việc tăng học phí.

Cụ thể, luật này quy định, các trường đại học được tự chủ trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, chính sách mở ngành, tuyển sinh; Tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chính sách học phí và học bổng cho sinh viên…

Với trường công lập, học phí sẽ có 2 cách tính khác nhau, tùy thuộc việc thực hiện quyền tự chủ và mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên.


Trường thực hiện quyền tự chủ và có khả năng tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên sẽ được tự chủ xác định học phí.

Nhóm trường công còn lại vẫn thu học phí theo quy định của Chính phủ. Việc xác định học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.

Như vậy, dựa theo luật mới này, trường tự chủ sẽ được toàn quyền tự quyết học phí trên cơ sở cân đối thu chi.

Tuy nhiên, để trở thành trường tự chủ, phải có đủ các điều kiện đi kèm về hội đồng trường, hội đồng ĐH, được công nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục...

Các trường phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và các dịch vụ khác theo lộ trình cả khóa học, từng năm học ngay khi thông báo tuyển sinh và có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.


Dù luật Giáo dục Đại học sửa đổi có hiệu lực nhưng hiện học phí các trường công được tự chủ hoặc chưa đều thực hiện theo Nghị định 86 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 2020 - 2021.

Học phí các trường công lập sẽ tăng mạnh và có thể tới mức gấp 3,5 lần sau khi các trường thực hiện tự chủ.

Chẳng hạn, theo Nghị định 86, cùng trong năm học 2019 - 2020, học phí nhóm ngành y dược ở trường chưa tự chủ là 13 triệu đồng/năm/sinh viên, nhưng ở trường thực hiện tự chủ có thể lên tới 46 triệu đồng/năm.

Vậy, trường chưa tự chủ có tăng học phí? Theo quy định thì trường chưa tự chủ, học phí vẫn tăng nhưng không vượt mức trần quy định của Chính phủ.
Học phí trường đại học công sẽ tăng tới 3,5 lần? Học phí trường đại học công sẽ tăng tới 3,5 lần? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on July 08, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.