Từ 1/7, DN được vay vốn lãi suất thấp và cạnh tranh không lành mạnh phạt tới 2 tỉ

Đó là những chính sách sẽ tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp từ ngày 1/7/2019.


Doanh nghiệp được vay vốn lãi suất thấp và cạnh tranh không lành mạnh phạt tới 2 tỉ đồng 

Nghị định 39/2019/NĐ-CP có quy định, để vay vốn trực tiếp Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ).

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị vay vốn gồm có:

- Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại trụ sở của Quỹ hoặc qua bưu điện.


Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án.

Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ (vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ theo quy định là 2 nghìn tỉ đồng do ngân sách Nhà nước cấp). Thời hạn vay vốn của doanh nghiệp tối đa không quá 7 năm.

Mức lãi suất cho vay thương mại thấp nhất được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại thời điểm này, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước có tổng tài sản lớn nhất là:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank);

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, kèm mức tiền lương tháng tối đa đóng BHXH cũng tăng.

Mà theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trường hợp tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy mức lương đóng BHXH tối đa sẽ tăng từ 27,8 triệu đồng lên 29,8 triệu đồng.

Luật Cạnh tranh 2018 chính thức có hiệu lực, vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, vi phạm quy định về tập trung kinh tế mức phạt tới 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm vi phạm.

Vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền sẽ bị phạt tối đa 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.
Từ 1/7, DN được vay vốn lãi suất thấp và cạnh tranh không lành mạnh phạt tới 2 tỉ Từ 1/7, DN được vay vốn lãi suất thấp và cạnh tranh không lành mạnh phạt tới 2 tỉ Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 26, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.