Thêm trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức 2019

Từ năm 2019 sẽ có tất cả ba trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức.

Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Nếu trước đây, Nghị định 24/2010/NĐ-CP về thi tuyển công chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP về thi tuyển viên chức quy định các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ.

Cụ thể, người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định ngoài hai trường hợp trên, còn có thêm trường hợp khác cũng được miễn thi ngoại ngữ. Đó là, người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Như vậy, từ năm 2019 sẽ có tất cả ba trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức.

Trường hợp được miễn thi tin học

Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2012/NĐ-CP đều quy định chỉ có một trường hợp duy nhất được miễn thi tin học trong thi tuyển công chức và viên chức, đó là các đối tượng có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Tuy nhiên, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã mở rộng đối tượng được miễn thi tin học, không chỉ người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; mà cả những người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc toán - tin trở lên cũng được miễn thi.

Có thể thấy rằng, các trường hợp miễn thi tin học, ngoại ngữ trong thi tuyển công chức, viên chức từ năm 2019 đã được “nới rộng” hơn, tạo điều kiện hơn cho các thí sinh.

Cũng cần lưu ý rằng, từ năm 2019, việc thi tuyển công chức, viên chức được tổ chức thành 02 vòng. Thí sinh chỉ được miễn thi tin học, ngoại ngữ ở vòng 1, nên vẫn sẽ phải trải qua các môn thi khác như thi trắc nghiệm Kiến thức chung ở vòng 1 và thi Nghiệp vụ chuyên ngành ở vòng 2.
Thêm trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức 2019 Thêm trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức 2019 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 11, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.