Tăng hàng loạt tiền trợ cấp cho người lao động từ 1/7/2019

Dưới đây là tất cả các khoản trợ cấp, tiền chế độ được tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở từ ngày 1/7/2019. Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thay vì 1,39 triệu đồng/tháng. 


Stt
Chế độ
Mức tiền
Căn cứ
AChế độ ốm đau
1Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đauMỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng
Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
BChế độ thai sản
1Trợ cấp một lần khi sinh conTrợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:
1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng
Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì cha được hưởng khoản trợ cấp này.
Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinhMỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng
Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
CChế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1Trợ cấp một lần (suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%)Suy giảm 5% thì hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng(mức tối thiểu)
Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2Trợ cấp hàng tháng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên)Suy giảm 31% thì hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng (mức tối thiểu)
Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
3Trợ cấp phục vụ(suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần)Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng
Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
4Trợ cấp một lần khi chếtThân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 36 = 53,64 triệu đồng
Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
5Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tậtNếu nghỉ tại gia đình, mức hưởng mỗi ngày bằng 25% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 25% = 372.500 đồng/ngày
Nếu nghỉ tại cơ sở tập trung, mức hưởng mỗi ngày bằng 40% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 40% = 596.000 đồng/ngày
Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
DChế độ hưu trí
1Lương hưu hàng tháng của người chỉ tham gia BHXH bắt buộcTrừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và lao động nữ làm việc ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc có đủ 15 - 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi, thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất cho người đủ điều kiện hưởng bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng
Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2Lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyệnTrừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì người có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng
Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
EChế độ tử tuất
1Trợ cấp mai tángMức trợ cấp mai táng cho người đủ điều kiện hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 10 = 14,9 triệu đồng
Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2Trợ cấp tuất hàng thángMỗi thân nhân được hưởng 50% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 50% = 745.000 đồng/tháng
Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp bằng 70% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 70% = 1,043 triệu đồng/tháng
Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
3Trợ cấp tuất một lầnThân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần nhận tiền trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng)Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
GKhám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
1Thanh toán trực tiếp- Cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:
+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở
1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng
+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở
1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
- Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng
- Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 2,5 = 3,725 triệu đồng
- Tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân):
+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng
+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP
HBảo hiểm thất nghiệp
1Trợ cấp thất nghiệpMức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng/tháng

Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐ


Tăng hàng loạt tiền trợ cấp cho người lao động từ 1/7/2019 Tăng hàng loạt tiền trợ cấp cho người lao động từ 1/7/2019 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 13, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.