Mức đóng và hưởng BHYT theo hộ gia đình năm 2019 chuẩn và mới nhất

Năm 2019, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ có những thay đổi theo các quy định của Nhà nước. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Năm 2019, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ có những thay đổi theo các quy định của Nhà nước. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.
Mức đóng và hưởng BHYT theo hộ gia đình năm 2019 chuẩn và mới nhất

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2019

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên thuộc hộ gia đình được quy định như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, mức đóng BHYT theo hộ gia đình 2019 như sau:

Mức đóng
Từ 1/7/2019
Người thứ nhất
67.050 đồng/tháng
Người thứ 2
46.935 đồng/tháng
Người thứ 3
40.230 đồng/tháng
Người thứ 4
33.525 đồng/tháng
Từ người 5 trở đi
26.820 đồng/tháng.


Mức hưởng BHYT hộ gia đình năm 2019

Theo Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và hướng dẫn của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng của người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh được thanh toán 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% nếu khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Hồ sơ đăng ký tham gia BHYT

- Tờ khai tham gia BHYT;

- Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình;

- Danh sách người tham gia BHYT;

- Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;

- Bản chính hoặc bản chụp thẻ BHYT của những người đã có thẻ để nộp kèm danh sách đăng ký tham gia BHYT.

Nội dung nêu trên được tính toán căn cứ theo các quy định sau:

- Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế.

Mức đóng và hưởng BHYT theo hộ gia đình năm 2019 chuẩn và mới nhất Mức đóng và hưởng BHYT theo hộ gia đình năm 2019 chuẩn và mới nhất Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 07, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.