Lệ phí trước bạ xe ô tô 2019 là bao nhiêu?

Dưới đây là cách tính lệ phí trước bạ ô tô theo quy định mới nhất. Lệ phí trước bạ xe ô tô 2019 là bao nhiêu?

Lệ phí trước bạ xe ô tô 2019 là bao nhiêu?
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với 3.965 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu; 675 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 42 loại xe ô tô pick up, ô tô tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước; 45 loại xe ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên; 120 loại xe ô tô vận tải hàng hóa; 98 loại xe ô tô sản xuất trước năm 2000;

5 loại xe ô tô khác (xe xi téc; xe ô tô tải đông lạnh; xe ô tô tải có cần cẩu; xe đầu kéo; các loại xe bốn bánh có gắn động cơ, xe tải chuyên dùng và các lại xe chuyên dùng khác).

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 1.527 loại xe máy nhập khẩu; 596 loại xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước; 9 loại xe máy sản xuất trước năm 2000.

Chi tiết bảng giá tính lệ phí trước bạ xem tại đây:Các tính lệ phí trước bạ phải nộp khi mua ô tô

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ ô tô được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp
=
Giá tính lệ phí trước bạ
x
Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)


Đối với mua xe mới thì giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được Nhà nước quy định cụ thể với từng loại xe.

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về lệ phí trước bạ thì mức thu lệ phí trước bạ áp dụng với ô tô bán tải và ô tô tải VAN tăng gấp 03 lần so với quy định cũ (lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống) Cụ thể:

Ô tô bán tải (Ô tô pick-up chở hàng) khi có 02 điều kiện sau thì lệ phí trước bạ tăng gấp 3 lần:

. Có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông < 1.500 kg

. Có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.

- Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông < 1.500 kg.

Đối với mua ô tô cũ thì giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC khi mua cũ giá tính lệ phí trước bạ được căn cứ vào thời gian sử dụng và giá trị còn lại của xe.

Cụ thể:

STT
Thời gian sử dụng
Giá trị còn lại của xe so với xe mới
1
Trong 1 năm
90%
2
Từ trên 1 - 3 năm
70%
3
Từ trên 3 - 6 năm
50%
4
Từ trên 6 - 10 năm
30%
5
Trên 10 năm
20%

- Mức thu lệ phí trước bạ với xe cũ là 2% và áp dụng thống nhất trên cả nước.

Như vậy, lệ phí trước bạ ô tô trong năm 2019 có sự thay đổi với ô tô bán tải và xe ô tô tải VAN. Người mua xe cần nắm rõ thời điểm áp dụng cách tính mới và cách tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô mới và ô tô cũ để bảo vệ quyền lợi của mình.
Lệ phí trước bạ xe ô tô 2019 là bao nhiêu? Lệ phí trước bạ xe ô tô 2019 là bao nhiêu? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 14, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.