Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ chuẩn và mới nhất

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ được quy định ở Quyết định 19/2014/QĐ-UBND.

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ chuẩn và mới nhất

Điều kiện tách thửa tại Cần Thơ

Tách thửa phải đảm bảo các điều kiện như có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đất không tranh chấp.

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất không có thông báo hoặc quyết định thu hồi đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định.

Thửa đất tách ra có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu phải hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa; việc tách thửa được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Cần Thơ

Diện tích tối thiểu tại Cần Thơ tính theo khu vực, cụ thể:

Khu vực
Diện tích tách thửa tối thiểu
Các phường, thị trấn
40m2
Các xã
60m2

Ngoài điều kiện đảm bảo diện tích, các thửa đất được phép tách thửa phải có bề rộng và chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Một số quy định cụ thể về tách thửa tại Cần Thơ

Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại quyết định này nhưng đã được hình thành trước ngày 17 tháng 9 năm 2009 (ngày Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất có hiệu lực thi hành) và có đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xử lý các trường hợp cá biệt tại Cần Thơ

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, giải quyết một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất ở nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và bề rộng, chiều sâu của thửa đất được quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành không được nhỏ hơn 36m2 và có kích thước bề rộng và chiều sâu không được nhỏ hơn 3,6m. Đối với thửa đất còn lại sau khi tách, diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 36m2.

Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm, xem xét, giải quyết các trường hợp cá biệt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông qua Hội đồng tư vấn (thành phần Hội đồng tư vấn do Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định).

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ chuẩn và mới nhất Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ chuẩn và mới nhất Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 13, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.