Bảng lương công an nhân dân mới nhất từ tháng 7/2019

Bộ trưởng Công an quy định chức danh công việc đối với từng nhóm, ngạch lương. Lương của công nhân công an được chia thành 3 ngạch: A, B, C tương ứng với từng hệ số lương cụ thể theo bậc từ 1 - 10.Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018.

Trong đó, quy định rõ chế độ tiền lương đối với công nhân công an (người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ).

Bộ trưởng Công an quy định chức danh công việc đối với từng nhóm, ngạch lương. Lương của công nhân công an được chia thành 3 ngạch: A, B, C tương ứng với từng hệ số lương cụ thể theo bậc từ 1 - 10.

Theo công thức tính lương của Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn, lương của công nhân công an sẽ được tính bằng cách lấy hệ số lương của công nhân công an được quy định trong nghị định này nhân với mức lương cơ sở 1,49 triệu được áp dụng từ 1/7.

Bảng lương công an nhân dân mới nhất từ tháng 7/2019
Ngoài ra, công nhân công an tùy từng vị trí công việc sẽ được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp: phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp công vụ; phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Công nhân công an không được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh. Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an đối với nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Công an thuộc diện tinh giản biên chế

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 (cấp tướng 60 tuổi, cấp úy 53 tuổi, hạ sĩ quan 45 tuổi…) từ đủ 1 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đó, tiền lương để tính trợ cấp 1 lần được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu cụ thể các trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan công an được nghỉ hưu như đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo pháp luật BHXH; hết hạn tuổi phục vụ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm, có ít nhất 05 năm tính thâm niên công an và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà tự nguyện xin nghỉ…

Các đối tượng này khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng hàm, nâng lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng 01 bậc lương (trừ trường hợp thăng hàm cấp tướng).

Chế độ, chính sách với công an chuyển ngành 

Chuyển sang cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sẽ được hưởng các chế độ như sau:

- Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhận;

- Được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;

- Được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới. Trường hợp tiền lương theo ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương cấp bậc hàm được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong tối thiểu 18 tháng và do đơn vị mới chi trả…

Chuyển sang doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách

Trong trường hợp này, sĩ quan, hạ sĩ quan công an được hưởng chế độ như sau:

- Hưởng trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng;

- Được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.
Bảng lương công an nhân dân mới nhất từ tháng 7/2019 Bảng lương công an nhân dân mới nhất từ tháng 7/2019 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 12, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.