Ngoài nộp tiền trực tiếp cho CSGT, người vi phạm còn những hình thực nộp phạt nào nữa?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau:

Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt; Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt; Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt; Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định; Nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích.Như vậy, khi vi phạm giao thông đối với những lỗi không lập biên bản xử phạt thì bạn có thể nộp phạt trực tiếp cho cảnh sát giao thông. Còn đối với những lỗi vi phạm mà có lập biên bản thì bạn có thể nộp phạt thông qua các hình thức như: nộp trực tiếp tại Kho bạc, nộp qua ngân hàng nơi Kho bạc ủy nhiệm thu, chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc, nộp phạt vào bưu điện thông qua dịch vụ bưu điện.
Ngoài nộp tiền trực tiếp cho CSGT, người vi phạm còn những hình thực nộp phạt nào nữa? Ngoài nộp tiền trực tiếp cho CSGT, người vi phạm còn những hình thực nộp phạt nào nữa? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on May 31, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.