Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP thì thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

Trường hợp trước khi nhập ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Cụ thể:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ).

Mà theo định nghĩa tại Khoản 5 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì hạ sĩ quan, binh sĩ được hiểu là những công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

Như vậy, căn cứ các quy định có thể thấy, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội mà đi nghĩa vụ quân sự thì thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự này cũng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Mời các bạn xem tất cả nhưng quy định về Nghĩa vụ quân sự chuẩn và mới nhất tại đây!
Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội? Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on May 06, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.