Luật Hôn nhân và Gia đình, luật 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và Gia đình, số 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.


Luật Hôn nhân và Gia đình, luật 52/2014/QH13 Luật Hôn nhân và Gia đình, luật 52/2014/QH13 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on December 21, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.