Chính thức tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã tăng kịch khung (Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1000 đồng - 4000 đồng/lít).Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019 sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường của 8 nhóm hàng hóa bao gồm: Xăng, dầu, mỡ nhờn; Than đá; Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC; Túi ni lông thuộc diện chịu thuế; Thuốc diệt cỏ; Thuốc trừ mối; Thuốc bảo quản lâm sản; Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng được quy định cụ thể như sau:

- Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;

- Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;

- Than nâu: 15.000 đồng/tấn;

- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg…

Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:

TT
Hàng hóa
Đơn vị tính
Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)
I
Xăng, dầu, mỡ nhờn


1
Xăng, trừ etanol
lít
4.000
2
Nhiên liệu bay
lít
3.000
3
Dầu diesel
lít
2.000
4
Dầu hỏa
lít
1.000
5
Dầu mazut
lít
2.000
6
Dầu nhờn
lít
2.000
7
Mỡ nhờn
kg
2.000
II
Than đá


1
Than nâu
tấn
15.000
2
Than an - tra - xít (antraxit)
tấn
30.000
3
Than mỡ
tấn
15.000
4
Than đá khác
tấn
15.000
III
Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC
kg
5.000
IV
Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
kg
50.000
V
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
500
VI
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
1.000
VII
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
1.000
VIII
Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
1.000

Như vậy, theo Biểu thuế bảo vệ môi trường nêu trên, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã tăng kịch khung (Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1000 đồng - 4000 đồng/lít).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Chính thức tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu Chính thức tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on October 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.