Nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông được không?

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Do đó, người vi phạm giao thông có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông cho mình.


Trường hợp không thể trực tiếp thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm về an toàn giao thông, người tham gia giao thông hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác để thay mình thực hiện thủ tục nộp phạt.

Việc ủy quyền nộp phạt giao thông nộp phạt hành chính là một giao dịch dân sự thông thường. Vậy nên áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

Theo đó, có thể ủy quyền cho người có đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để nộp phạt vi phạm giao thông tại Kho bạc nhà nước và giải quyết vi phạm giao thông tại Đội/Phòng cảnh sát giao thông trong trường hợp không thể đi nộp phạt được.


Về giấy tờ cần có:

– Giấy ủy quyền theo mẫu của pháp luật quy định

+ Trong giấy ủy quyền bạn cần phải có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi bạn cư trú hoặc phải được công chứng theo quy định của pháp luật và cần ghi rõ số CMND của bạn – của người được ủy quyền và ghi rõ nội dung ủy quyền.

– Biên bản xử phạt vi phạm giao thông của bạn;

– Chứng minh thư nhân dân của bạn (bản chính).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiền phạt được nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước, thì người tạm giữ các giấy tờ để bảo đảm cho việc xử phạt theo quy định tại Khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải gửi trả lại cá nhân, tổ chức bị xử phạt các giấy tờ đã tạm giữ qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm.
Nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông được không? Nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông được không? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on July 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.